Caféens formål:

Caféens formål er som offentlig café at være et alkoholfrit alternativ hvor der er tid og lyst til samtale, nærhed og omsorg for en målgruppe bestående af mennesker med intet eller meget ringe socialt netværk. Det er typisk enkeltpersoner med nuværende eller tidligere misbrug, psykiske, sociale eller fysiske vanskeligheder som ikke er i stand til at benytte andre sociale tilbud i Kolding.

Det som målgruppen er fælles om og caféens fokusområde er det manglende sociale netværk.

Udover målgruppen er caféen offentlig for mennesker som tilværelsen har behandlet noget blidere. Uden dem vil caféen blive mere tung, værestedsagtig og ekskluderende. Det er givtigt og grænseoverskridende for begge parter. Derfor er mixet af ressourcesvage og ressourcestærke mennesker livsnødvendigt for caféens erklærede mål:

”….at opbløde folks fordomme og nedbryde de sociale skel mellem mennesker:..”

Caféens formål er desuden at være samlingssted, netværk og arbejdsplads for en bredt sammensat kreds af frivillige medarbejdere på omkring 25 personer, som også består af mennesker med få og mange ressourcer. Bl. a.: førtidspensionister, arbejdsløse/personer på kontanthjælp, danskere med anden etnisk baggrund,  folk i jobtræning og jobprøvning oa.